Specjalizacja dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

27 stycznia, 2022 Wyłączono przez admin

Uprzejmie informujemy, że na terenie powiatu siedleckiego od dnia 1 stycznia 2022 r. uruchomione zostały dyżury specjalistyczne w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 w każdą środę w godzinach 14.15-16.15 prowadzony jest dyżur specjalistyczny – pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci.

W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 w każdy poniedziałek w godzinach 14.15-16.15 prowadzony jest dyżur specjalistyczny – pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością.

Na terenie całego kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę opublikowało Ministerstwo Sprawiedliwości na dedykowanej stronie: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

Aby skorzystać z porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Z porady można skorzystać stacjonarnie lub też zdalnie (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty można skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Content retrieved from: https://www.powiatsiedlecki.pl/2022/01/26/specjalizacja-dyzurow-w-punktach-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego/.