Informacja o liczbie zarejestrowanych zdarzeń w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcach w roku 2021

31 stycznia, 2022 Wyłączono przez admin

Okręgiem działania Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach jest miasto Siedlce i gminy: Siedlce, Domanice, Paprotnia i Suchożebry – w sumie około 100 000 tys. mieszkańców.

Urodzenia:

Zarejestrowano – 2 324 urodzenia (w tym 558 drogą elektroniczną) z tego 1 143 – kobiet i 1 181 – mężczyzn.

W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 145 urodzeń, z liczby 2 324 urodzeń – 742 dzieci zameldowano w Siedlcach,

Najczęściej nadawane imiona dzieciom :

Dziewczynki: Alicja,Zuzanna, Maria, Zofia, Laura, Julia,Oliwia, Lena, Pola, Maja.

Chłopcy: Aleksander, Antoni, Mikołaj,Jan, Jakub, Marcel, Franciszek, Szymon, Filip, Stanisław.

 

Małżeństwa:

 Zarejestrowano – 482 małżeństw, w tym:

– cywilne – 151

– konkordatowe – 331

w tym 36 małżeństw z cudzoziemcami.

W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 52 zarejestrowanych małżeństw ,

– udzielono – 6 ślubów poza lokalem USC (zakład karny, miejsce wybrane przez małżonków).


Zgony:

 Zarejestrowano – 2 061 zgonów.

W porównaniu z rokiem 2020 zanotowano wzrost o 300 zgonów.

Ponadto w roku 2021:

– wydano 15 956 odpisów aktów stanu cywilnego ( w formie papierowej i elektronicznej), wzrost o 2 744

– migracje 8 356 aktów (przeniesienie aktów ze starej bazy do Rejestru Stanu Cywilnego), wzrost o 1 063 akty

– wpisano 1 434 wzmianek w aktach stanu cywilnego, wzrost o 384 ( w tym 220 wzmianek o rozwodach, wzrost o 45)

– naniesiono 5 299 przypisków do aktów stanu cywilnego, wzrost o 719

– wydano 3 732 zaświadczenia ( w formie papierowej i elektronicznej), wzrost o1 050

– sporządzono 362 protokołów uznania dziecka, wzrost o 54

– wydano 64 decyzje o zmianie imion i nazwisk, wzrost o 1 decyzję

– wpisano 190 zagranicznych aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, wzrost o 34 akty

26 par otrzymało medale „za długoletnie pożycie małżeńskie”.

 

 

 

inf. Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Content retrieved from: https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-01-2022/informacja-o-liczbie-zarejestrowanych-zdarzen-w-urzedzie-stanu-cywilnego-w-siedlcach-w-roku-2021#nav.