AUTOSTRADA A2 pomiędzy węzłami Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda)

28 stycznia, 2022 Wyłączono przez admin

Wójt Gminy Siedlce informuje że Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odcinek autostrady A2 pomiędzy węzłami Gręzów                         i Siedlce Zachód (Swoboda). Umożliwia ona rozpoczęcie robót w terenie.

Co jest do wykonaniaEtap projektowania zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie. Wybudowane zostanie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną dwa węzły: Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda). Wykonane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).KontraktWykonawcą inwestycji jest firma Polaqua. Umowa o wartości ok. 559,2 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od daty jej zawarcia. Przy czym od uzyskania decyzji ZRID do czasu realizacji nie wlicza się przerw zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2023 r.Szczegółowy przebieg autostrady można sprawdzić pod linkiem: http://powiatsiedlecki.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM

Content retrieved from: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-siedlce/autostrada-a2-pomiedzy-wezlami-grezow-i-siedlce-zachod-swoboda.