III Sektorze! Daj się poznać!

28 lipca, 2022 Wyłączono przez admin

III Sektorze! Daj się poznać!

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, NGO, kół gospodyń wiejskich, OSP…) działających w województwie mazowieckim.

Obraz przedstawia wyciągnięte ręce w kierunku diagramu kołowego

Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi.

Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz
Zapraszamy do jej wypełnienia. Jest to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę przez instytucje województwa podczas planowania dalszej współpracy.

Content retrieved from: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-siedlecki/iii-sektorze-daj-sie-poznac.