Co trzeba wiedzieć o przeciwpożarowym wyłączniku prądu?

Co trzeba wiedzieć o przeciwpożarowym wyłączniku prądu?

16 sierpnia, 2022 Wyłączono przez admin

W przypadku wybuchu pożaru w obiekcie budowlanym konieczne jest odcięcie dopływu energii elektrycznej. Dotyczy to wszystkich urządzeń i instalacji w obiekcie z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są w trakcie akcji gaśniczej i ratowniczej. Urządzeniem odpowiedzialnym za wyłączenie prądu w obiekcie jest jest wyłącznik przeciwpożarowy. Warto zatem wiedzieć, czym dokładnie jest to urządzenie, jak działa oraz kiedy i gdzie musi być zainstalowane?

W jakich budynkach zamontowany musi być wyłącznik przeciwpożarowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznik PPOŻ musi być zainstalowany w każdym budynku, który posiada strefę pożarową o kubaturze większej niż 1000 m3, bądź zawierającym strefę zagrożenia wybuchem. Zadaniem wyłącznika przeciwpożarowego jest odcięcie dopływu prądu do wszystkich odbiorników w budynku. Wyjątkiem są tu urządzenia, który działanie jest niezbędne do przeprowadzenia akcji gaśniczej i ratowniczej w obiekcie. Co ważne, wyłącznik przeciwpożarowy odłączać musi wszystkie źródła zasilania. Do dotyczy to także instalacji fotowoltaicznej. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu CX 2004 oferowanego przez firmę Cerbex. Jest to jedyny na polskim rynku tego typu wyłącznik. Warto stawiać na rozwiązania nowoczesne i mieć pewność, że zainstalowane urządzenie pracować będzie niezawodnie.

Z jakich elementów składa się wyłącznik PPOŻ?

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu składa się z urządzenia uruchamiającego, urządzenia sygnalizującego oraz z urządzenia wykonawczego. Na rynku dostępne są różne rodzaje i modele wyłączników przeciwpożarowych. Decydując się na ten konkretny, pamiętać trzeba, aby był on dopasowany do warunków lokalnych oraz do układu zasilania obiektu budowlanego. Funkcję urządzenia wykonawczego najczęściej pełni wyłącznik bądź rozłącznik izolacyjny. Co ważne, istnieć powinna możliwość jego zdalnego uruchomienia poprzez wyzwalacz wzrostowy lub zanikowy. Z kolei urządzenie uruchamiające i sygnalizujące często stanowi przycisk pożarowy z sygnalizacją świetlną. Po jego uruchomieniu dochodzi do zwarcia lub rozwarcia styków wyzwalacza urządzenia wykonawczego.

Gdzie powinien być zamontowały wyłącznik przeciwpożarowy?

Wyłącznik PPOŻ zawsze zamontowany powinien być w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza. Ważne jest także, aby urządzenie było właściwie oznaczone. Wszystko po to, aby służby ratowniczo-gaśnicze nie miały żadnego problemu z jego odnalezieniem. Przy umieszczaniu wyłączników przeciwpożarowych pod uwagę wziąć należy także warunki lokalne, rozkład pomieszczeń oraz podział na strefy pożarowe. Warto dodać, że dobrym rozwiązaniem jest umieszczanie wyłączników przeciwpożarowych w miejscach, które są trudno dostępne dla osób postronnych. W ten sposób eliminuje się ryzyko jego przypadkowego bądź złośliwego uruchomienia. Takie bezzasadne odcięcie budynku od energii elektrycznej mogłoby być w wielu przypadkach niebezpieczne dla osób znajdujących się w nim. Montaż wyłącznika przeciwpożarowego zawsze dobrze jest skonsultować z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.