XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

24 lutego, 2022 Wyłączono przez admin

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Tekst widniejący na plakacie: KRUS zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Regulamin na krus.gov.pl; W prawym górnym rogu plakatu widnieje logo KRUS. W lewym górnym rogu widnieje żółte koło z czarnym napisem po brzegach Bezpieczne Gospodarstwo Rolne Ogólnokrajowy Konkurs 2022. Grafika przedstawia sześcioosobową rodzinę rolników: od lewej babcia, dziadek, nastoletni chłopiec, mama, tata oraz kilkuletnia dziewczynka. Rodzina stoi w budynku gospodarczym, w tle widać owce i słomę. Na dole grafiki widnieją logotypy organizatorów: KRUS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, VISION ZEROO Safety.Health.Wellbeing Partner strategiczny: AGRO Ubezpieczenia, Partner wspierający: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

 

Inauguracja XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Patronat medialny nad konkursem będą sprawowali: Agro Profil, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny oraz portale agronews.com.pl, wiescirolnicze.pl i gospodarz.pl.
Partnerem strategicznym przedsięwzięcia jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym  Narodowy Instytut Kultury Wsi i Dziedzictwa Narodowego.

W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 KM.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać właściciele zarówno dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji.

Uczestnicząc w działaniu, rolnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia związane z wypadkami i chorobami zawodowymi.

W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim.

Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń w środowisku rolniczej pracy, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Siedlcach, ul. Brzeska 39 (tel. 25 640 46 17, e-mail:[email protected]).

Ważne terminy:

  • 22.04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
  • 08.07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
  • lipiec/sierpień 2022 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin uzależniony od sytuacji epidemicznej w kraju)

Materiały

Regulamin konkursu
Regulamin​_BGR​_2022.pdf 0.37MB Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz zgłoszeniowy
ZAŁĄCZNIK​_1​_-​_Zał​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Formularz​_zgłoszeniowy.doc 0.05MB Załącznik nr 2 do regulaminu – Arkusz oceny
Zal​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Arkusz​_oceny.pdf 0.21MB

Zdjęcia (1)

Pokaż zdjęcie 1 z galerii. Grafika przedstawia sześcioosobową rodzinę rolników: od lewej babcia, dziadek, nastoletni chłopiec, mama, tata oraz kilkuletnia dziewczynka. Rodzina stoi w budynku gospodarczym, w tle widać owce i słomę.

Content retrieved from: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-siedlecki/xix-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne.