Konkurs pt. „Portret mojej mamy”

Konkurs pt. „Portret mojej mamy”

27 kwietnia, 2022 Wyłączono przez admin

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie pt. „Portret mojej mamy” dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa klasa I-III).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie portretu swojej mamy. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika. Każdy Uczestnik konkursu plastycznego może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną w formacie A4.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 25 kwietnia 2022 r. i będzie trwać do dnia 16 maja 2022 r.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce do Biura Obsługi Interesanta w terminie od 25 kwietnia 2022 r. do dnia 16 maja 2022 r. do godziny 15.45

lub przesłać na adres Urzędu Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce do dnia 16 maja 2022 r.

Prace zgłoszone do Konkursu Plastycznego muszą być opisane imieniem i nazwiskiem autora.

  1. Regulamin konkursu „Portret mojej mamy”
  2. Załącznik nr 1 – konkurs „Portret mojej mamy”
  3. Załącznik nr 2 – konkurs „Portret mojej mamy”

Content retrieved from: https://siedlce.pl/aktualnosci/2022/aktualnosci-04-2022/konkurs-pt-portret-mojej-mamy.